fbpx

Theta Healing® je energetska tehnika isceljenja, koju je utemeljila Vajana Stajbal (Vianna Stibal). To je meditativni proces koji donosi fizičko, psihičko, mentalno i duhovno isceljenje. Theta Healing® tretman možete raditi samostalno ili sa praktičarom. Ova tehnika nije religijski obojena, nema verskih pripadnosti i praktikuju je ljudi širom sveta bez obzira na starosno doba, pol, rasu boju kože, veru ili religiju i kompatibilna je sa savremenim istraživanjima kvantne fizike.

Kako nam ova tehnika može pomoći? Theta Healing® tretmanom možete trenutno otpustiti blokade u bilo kom aspektu života. Ovo je metoda kojom možemo da “reprogramiramo” podsvest. Verovatnio Vam je poznato da svesni deo uma zauzima manje od deset posto, a nesvesni deo uma preko devedeset posto svesti. Uverenja, stavovi, “kočnice” sa nesvesnog nivoa utiču na svesni deo uma i na događaje koji nam se dešavaju i u kojima učestvujemo. Pomoću ove metode, u toku tretmana, možemo sa lakoćom da se oslobodimo stresa, strahova, nesvesnih otpora, zavisnosti, štetnih vezanosti, toksičnih odnosa sa ljudima iz okruženja, da se oslobodimo fobija, trauma, osećaja krivice, brige, besa, ljubomore, nesigurnosti, dvoumljlenja… i svega što nam stoji na putu da ostvarimo život po svojoj meri. Dakle, svesnim reprogramiranjem podsvesti dobijamo efekte na svim nivoima bića – na fizičkom, emocionalnom, psihičkom, mentalnom i duhovnom. Ovo nije “invazivna” metoda, nemate razarajući osećaj u toku tretmana i sama metoda deluje tako da “razbija blokade” i na mesto teške energije u toku tretmana dolazi čista energija i na dalje živite “punim plućima”.
Ukoliko Vam je potrebno da Vam neko pomogne na blag, prirodan, bezbedan, jednostavan i bezbolan način, ovo je metoda koja će Vam prijati. U ovoj tehnici se koriste theta moždani talasi niske frekvencije (usporeni do frekvencije od 4 do 7 hertza) koji se dostižu u dubokoj meditaciji. Ovi moždani talasi predstavljaju vrata podsvesti, koja sadrži uspomene, utiske, stavove koji određuju naše ponašanje i naše izbore u životu. Šta je onda potrebno za Theta Healing® tretman? Volja da rešite problem. Da. Volja da prevaziđete barijeru. Volja da dođete na vreme na zakazani tretman. Tretman uzgleda tako što sedimo za stolom i to je meditavni konstruktivni razgovor, postavljam Vam pitanja i tako pravimo novi „mozaik uverenja“ u svesnom i nesvesnom umu tako da, kada izađete iz kancelarije, prvobitni mozaik uverenja sa kojim ste došli na tretman, nakon tretmana izgleda kao remek delo. Svako ima subjektivan osećaj i svaki tretman je autentičan.
Theta Healing®, theta moždani talasi iz ugla medicine i iz ugla elektronike… Elektroencefalografija (EEG) je metoda kojom se registruje električna aktivnost mozga uz pomoć elektroda postavljenih na površinu glave. Elektroencefalograf je grafički prikaz električne aktivnosti mozga koji se dobija ovim snimanjem i koji lekar tumači i donosi određene zaključke. (Za Theta Healing® tretman nije potrebno otići kod lekara i koji će Vam priključiti elektrode i konstatovati na kojoj frekvenciji Vam radi mozak, samo navodim metodu kojom su izmereni i u kom opsegu se nalaze moždani talasi.) EEG beleži moždane talase koji su prema frekvenciji podeljeni na:

Delta talase (aktivnost do 4 herca)

Teta talase (od 4 do 7 herca)

Alfa talase (od 8-13 herca)

Beta talase (preko 14 do 30Hz herca), Beta I i Beta II (gama preko 30Hz)

Alfa talasi (8 do 13Hz) se javljaju u budnom stanju u mirovanju. Kada smo budni, alfa aktivnost je zamenjena višim učestalostima sa manjom amplitudom. Beta talasi (14 do 30Hz, a pri jakim mentalnim naporima i do 50Hz) delimo na Beta I i Beta II (gama). Beta I talasi imaju dvostruku učestalost od alfa talasa i javljaju se sa mentalnim aktivnostima, slično kao i alfa talasi. Beta II talasi se pojačavaju sa mentalnim aktivnostima ili u stanju napetosti. Teta talasi (4 do 7Hz) su talasi aktivni u stanjima kada se čula povlače iz spoljašnjeg sveta i usmeravaju na unutrašnje signale i senzacije. Kada tonete u san ili se tek budite, aktivni su theta moždani talasi i tada je pojačana intuicija i pristup informacijama koje su izvan vaše svesnosti dok ste budni. U theta stanju ste otvoreni za „programiranje“ jer je tada tanka granica između svesnog i podsvesnog uma. Programi koje sami usvajate ili koje “instaliramo” u toku tretmana, slažu se i kombinuju sa već postojećim sadržajem u vašoj podsvesti. Spontana isceljenja se događaju upravo u ovom stanju moždanih talasa.
Delta aktivnost je frekvencija od 0.5 do 4 Hz. Ova aktivnost nekada postoji svake 2 do 3 sekunde. Ovo su veoma spori i „glasni“ talasi, prodiru duboko kroz telo i možete ih zamisliti kao sporo ritmično udaranje u bubanj. Stvaraju se u najdubljoj meditaciji i u toku spavanja bez snova. Y moždani talasi ( frekvenicja manja od 0.5Hz ) su osnova za više moždane funkcije. Najsporiji moždani talasi uočeni su kod veoma naprednih meditanata. Teško ih je detektovati i izmeriti tako da se o njima veoma malo zna. Javljaju se u veoma dubokim i naprednim stanjima joge i meditacije, u ekstatičkim stanjima svesti, u duhovnim i vantelesnim mističnim iskustvima.

Ja lično, Theta Healing® metodu najviše primenjujem u poslovnom aspektu, a kao što sam navela, možete je primeniti u svim sverama života, za malu i veliku korekciju u odnosima sa ljudima iz okruženja, u porodici, sa kolegama na poslu, sa partnerom, za isceljenje nekog telesnog simptoma, za manifestaciju svojih ideja… Theta Healing® blog Vam može biti od pomoći da detaljnije razumete metodu, kao inspiracija za dalji rad, i naravno, možete me kontaktirati za još dodatnih informacija.

 

Hvala Vam na tome što radite na sebi!
Vaša Sneža & ELIXIR4SUCCESS
Purpose – support – skills – manifest